Kozienice - informacje


29.187
mieszkańców Kozienic
14.222
mężczyzn
14.965
kobiet

4.075
w wieku przedprodukcyjnym

17.619
w wieku produkcyjnym

7.493
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

85
zawarto małżeństw

241
urodzeń

387
zgonów

-146
przyrost naturalny
miasto Kozienice
dochody

210.627.984
wydatki

193.421.584
struktura wydatków Kozienic

401.833
0,208%
Rolnictwo i łowiectwo

1.902.074
0,983%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

18.502.968
9,566%
Transport i łączność

15.205.645
7,861%
Administracja publiczna

6.305.596
3,260%
Gospodarka mieszkaniowa

139.521
0,072%
Działalność usługowa

243.564
0,126%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.024.992
1,047%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.061.197
0,549%
Obsługa długu publicznego

3.229.196
1,670%
Różne rozliczenia

53.051.944
27,428%
Oświata i wychowanie

571.058
0,295%
Ochrona zdrowia

7.928.738
4,099%
Pomoc społeczna

595.523
0,308%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.549.178
0,801%
Edukacyjna opieka wychowawcza

19.314.962
9,986%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.796.010
4,548%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

13.405.110
6,931%
Kultura fizyczna i sport

39.192.472
20,263%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-08-12 09:36
REKLAMA
pogoda Kozienice
19.8°C
wschód słońca: 05:14
zachód słońca: 20:03
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Kozienicach

kiedy
2022-09-22 17:00
miejsce
Kozienicki Dom Kultury im. B...
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-13 17:00
miejsce
Kozienicki Dom Kultury im. B...
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-13 20:00
miejsce
Kozienicki Dom Kultury im. B...
wstęp biletowany